Yammi getest en goedgekeurd !

Yammi werd in klasverband in fases getest bij verschillende leeftijdsgroepen. In de tussenliggende fase werd het spel geoptimaliseerd en de handleiding uitgewerkt. Dit waren de belangrijkste doelstellingen en resultaten van de testen:

De nadruk ligt op spelenderwijs leren.
Positief als minimum 70% van de kinderen Yammi veel en graag willen spelen.
90% vond Yammi zeer leuk
Het belang van gevarieerde voeding in combinatie met beweging moet gekend zijn.
Dit is nagegaan door observatie en input van de kinderen. Positief als het percentage positieve acties op elk van de criteria minimum 20% groter is na het spelen van Yammi dan ervoor.
Duidelijk hoger dan 20% doch niet kwantificeerbaar.
De bereidheid van leerkrachten om Yammi in de klas te gebruiken.
Positief als 70% van de geteste leerkrachten hiertoe bereid zijn.
100% wil Yammi in de klas gebruiken